Til kommunerne

Det betyder noget, når der bliver begået fejl. Det er rigtige kunder, der mærker konsekvensen. Det er rigtige kunder, der bliver skuffede og vrede. Men det er også rigtige kunder, der giver 5 på trustpilot og anerkender de unge for det, de kan. 

Uddannelsen hos Dreambuilders STU er således ikke uddannelse i beskyttede rammer. Vi tror ikke på beskyttede miljøer, men på at alle gennem hensyn til hinanden har mulighed for at bidrage og deltage.    

 

Der betales forud pr. påbegyndt kvartal. Prisen er 62.500 kr. pr. kvartal, svarende til 20.833,33 kr. + moms pr. måned.

Opstår der behov for at pause uddannelsen, aftales det specifikt med den unge og dennes UU-vejleder.  

Den unge mister ikke sin plads hos Dreambuilders STU – ved aftalt pause. 

Der opkræves ikke betaling for efterfølgende kvartalsperioder, hvor den unges uddannelse er på aftalt pause. Betaling starter, når den unge starter igen.

Dreambuilders STU henvender sig til unge med forskellige baggrunde og erfaringer med læring. De unge har typisk dårlige erfaringer fra grundskolen og ønsker en uddannelse,  hvor læring er forbundet med praktisk læring, fremfor primært at tale om det. De ønsker at deres uddannelse skal give mening, føle at de selv har værdi og i øvrigt være mest muligt frie i eget liv …men de har typisk svært ved at se hvordan.


Mulige udfordringer:

  • Sociale udfordringer: Kan inkludere problemer med at tilpasse sig sociale situationer eller interagere med andre.
  • Indlæringsudfordringer: Måske har de brug for alternative undervisningsmetoder eller ekstra støtte for at lære.
  • Tidligere skolevanskeligheder: Kan have haft svært ved at trives i det traditionelle skolemiljø.
  • Emotionelle udfordringer: Kan opleve følelsesmæssige vanskeligheder eller usikkerhed om fremtiden.


Mulige diagnoser:

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF): Nogle unge i målgruppen kan have diagnoser på autismespektrum, der påvirker sociale og kommunikative færdigheder.
  • ADHD: Opmærksomhedsforstyrrelser kan føre til udfordringer med koncentration og impulsivitet.
  • Indlæringsvanskeligheder: Dette kan omfatte dysleksi (Ordblind), dyskalkuli (Talblind) eller andre diagnoser, der påvirker indlæringen.
  • Angst og depression: Nogle unge kan kæmpe med emotionelle udfordringer som angstlidelser eller depression.

Optagelse på Dreambuilders STU forudsætter en personlig samtale med den unge. 

Ved samtalen afklarer vi den unges motivation og ønsker for at tage sin uddannelse hos Dreambuilders STU, samtidig med at vi afklarer om den unge er i målgruppen. 

Udover vores vurdering af om den unge er i målgruppen, er det en afgørende forudsætning, at det er den unge selv, der ønsker Dreambuilders STU – ikke forældre eller fagpersoner. 

Dreambuilders STU har sin egen kvalitetsaftale til brug for aftaler med kommunerne. Aftalen opfylder statens krav til kvalitetsaftaler mellem kommuner og STU-uddannelser. 

Ønsker kommunen, at vi, som udgangspunkt, benytter deres skabelon, gør vi naturligvis gerne det efter aftale. 

Kompetencepapirer samles løbende under uddannelsen og danner grundlag for det endelige uddannelsesbevis. 

Efter endt STU har den unge opnået reelle erhvervsmæssige kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkedet og i livet som helhed. 

Vi hjælper med at skabe kontakt til relevante virksomheder, og hvis den unge har skabt en økonomisk bæredygtig virksomhed – hjælper vi med etableringen.

Kære UU-vejleder


Vi sætter stor pris på det værdifulde arbejde, du gør for at hjælpe de unge i din kommune med at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

På vores hjemmeside har vi gjort en indsats for at imødekomme de spørgsmål, vi får fra dig og dine kollegaer om vores uddannelse. Vores mål er at give jer den nødvendige information, I har brug for, så I kan vejlede de unge bedst muligt.

Hvis du har andre spørgsmål eller kommentarer, vil vi meget gerne høre fra dig.

Med venlige hilsner Louiza og Kim